Közhasznúsági jelentés 2007. év

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2007.év

adatok E Ft-ban

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek(ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

e

1

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

120

 

7

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK      

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

120

 

7

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      

5

B. Forgóeszközök (6-9. sorok)

1367

 

1692

6

I. KÉSZLETEK      

7

II. KÖVETELÉSEK      

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK      

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

1367

 

1699

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 5. sor)

1487

 

1699

11

C. Saját tőke (12 – 16. sorok)

1487

 

1699

12

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE      

13

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

641

 

1373

14

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK      

15

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

846

 

326

16

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL      

17

D. TARTELÉK      

18

E. CÉLTARTALÉKOK      

19

F. KÖTELEZETTSÉGEK (22 – 23. sorok)      

20

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      

21

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      

22

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11. + 17. + 18. + 19. sor)

1587

 

1699

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2

0

0

7

ÉV

adatok E Ft-ban

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek(ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

e

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

3356

 

2510

(I.+II.)

2

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

3356

 

2510

3

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3356

 

2510

4

a) alapítótól      

5

b) központi költségvetéstől

299

 

384

6

c) helyi önkormányzattól

50

 

0

7

d) társadalombiztosítótól

0

 

0

8

e) egyéb

125

 

0

9

f) továbbutalási céllal kapott

228

 

336

10

2. Pályázati úton elnyert támogatás

2315

 

1460

11

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      

12

4. Tagdíjból származó bevétel

198

 

216

13

5. Egyéb bevétel

266

 

114

14

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      

15

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)      

16

1. Pénzügyileg rendezett bevételek      

17

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek      

18

C. Tényleges pénzbevételek

3356

 

2510

(A/I. + B/I.)

19

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II + B/2)      

20

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

2510

 

2184

21

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

2505

 

2184

22

Ebből: továbbutalt támogatás

5

 

300

23

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      

24

3. Ráfordítást jelentő elszámolások      

25

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      

26

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai      
(1+2+3+4)

27

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások      

28

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások      

29

3. Ráfordítást jelentő elszámolások      

30

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások      

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2

0

0

7

ÉV

adatok E Ft-ban

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek(ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

e

31

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2)

979

 

326

32

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I – E/I – E/4)

979

 

326

33

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I – F/1 – F/4)    

0

34

H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2)      

35

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II – E/2 – E/3)      

36

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2 – F/2 – F/3)      

37

I. Adózás előtti eredmény (B/1 – F/1) ± H/2

979

 

326

38

J. Fizetendő társasági adó      

39

K. Tárgyévi eredmény

979

 

326

40

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I + A/II) – (E/1+E/2+E/3)

979

 

326

41

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)      

Tájékoztató adatok

42

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások  

43

1. Bérköltség

0

44

ebből: – megbízási díjak

0

45

– tiszteletdíjak

0

46

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  

47

3. Bérjárulékok  

48

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások  

49

C. Értékcsökkenési leírás

81

50

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások  

51

E. Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  

52

F Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege

384

2. Költségvetési támogatások felhasználása

Támogató

Támogatás célja

Támogatás összege

Támogatás felhasználása

Elszámolás helyzete

Honvédelmi Minisztérium

Szabadidős sportrendezvények

260 000,-Ft

Adott célra felhasználva

Megtörtént

Szabolcsi Honvédek nyomában”

200 000,-Ft

Adott célra felhasználva

Megtörtént

Batthyány konferencia és megemlékezés

300 000,-Ft

Adott célra felhasználva

Megtörtént

NCA

Működési költségre

600 000,-Ft

Adott célra felhasználva

2008. 06.01-ig

Wesselényi Közalapítvány

Szabadidős sportrendezvények

100 000,-Ft

Adott célra felhasználva

Megtörtént

Összesen

1 460 000,-Ft

3. A vagyon felhasználása

A felhasználás megnevezése

A felhasználás összege

Szövetségi tagdíjak

25 000

Testületi ülések

141 431

Irodaszerek, nyomtatványok

6060

Tárgyi eszköz beszerzés

80 080

Banki költségek

39 366

Posta költség

7 576

Telefon költségtérítés

111 942

Honlap fenntartás

3 000

Belföldi kiküldetés költségtérítés

102 294

Egyéb működési költség

106 286

Koszorúk, szalagok

47 200

Segélyek

50 000

Ajándék, jutalom

52 037

Nem célszerinti rendezvények  
Nőnapi rendezvény

31 980

Egyesületi napok

37 137

BEOSZ lőversenyen részvétel

3 834

Célszerinti rendezvények  
Szabolcsi Honvédek Nyomában

212 228

Szabadidős sportrendezvény/HM/

286 718

Batthyány konferencia és megemlékezés

301 212

Nagybányai konferencia

150 260

Szabadidős sportrendezvény/Wesselényi Közalapítvány/

87 900

Adományok átutalása

300 000

Összesen:

2 184 341

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Felhasználás célja

Összege

APEH Szja 1 % Alaprendeltetés

384 159

NCA működési támogatás

600 000

BEOSZ működési támogatás

10 000

HM szabadidős sport

260 000

HM „Szabolcsi honvédek nyomában”

200 000

HM Batthiány-konferencia és megemlékezés

300 000

Wesselényi Közalapítvány szabadidős sport

100 000

Összesen:

1 854 159

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások

Támogató megnevezése

A támogatás összege

Honvédelmi Minisztérium

760 000,-Ft

Nemzeti Civil Alap

600 000,-Ft

Wesselényi Közalapítvány

100 000,-Ft

APEH

384 159,-Ft

Összesen:

1 844 159,-Ft

6. Vezető tisztségviselők juttatásai

Tisztségviselő neve

Juttatás megnevezése

Juttatás összege

Tóth Sándor Utazási költségtérítés

71 447

Dallosné Buzsik Katalin Utazási költségtérítés

9 240

Összesen:  

80 687