2009.évi közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Az adatok könyvvizsgálattal
nincsenek alátámasztva!
Cég neve: Nyíri Honvéd Egyesület (továbbiakban: Szervezet)
Időszak: 2009. január 01. – 2009. december 31.
I. Tartalmi beszámoló Az  közhasznú tevékenység -ben közreműködők tevékenységüket
társadalmi munkában végezték azért sem pénzbeni sem természetbeni ellenszolgáltatás-
ban nem részesültek. Közhasznú tevékenysége során 6 e Ft. válllalkozási bevétel,
0 e Ft. vállalkozási kiadás, 1672 e Ft. közhasznú bevétel, 1523 e Ft. közhasznú
kiadás került elszámolásra, melyből fakadoan 155 e Ft. vagyonváltozás történt.
A szervezet a mérlegfordulónapon 902 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből
822 e Ft pénzeszköz volt.
A szervezet a mérlegfordulónapon 0 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván
melyet a szervezet fordulónap után már rendezett.
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan
törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és
eredményesnek értékelhető.
II. Támogatások # Megnevezés e Ft
részletezése 1 Központi költségvetési szervtől 350 000
forrásonként 2 Elkülönített állami pénzalaptól 370 000
3 Helyi önkormányzat és szervei 30 000
4 Kisebbségi települési önkormányzat és szervei
5 Települési önkormányzatok társulásától
6 Külföldi támogatás
7 Magánszemélyektől 132 000
8 Egyéni vállalkozóktól
9 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól
10 Jogi személyiségel nem rendelkező szervezettől
11 Közhasznú szervezettől 190 000
12 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől
13 APEH 1% SZJA 287 556
III. Cél szerinti # Megnevezés e Ft
juttatások 1 Szabadidős sportrendezvények 500 000
2 Megyei ifjúsági verseny 190 000
3 APEH Szja 1 % 287 556
4 NCA működési támogatás 250 000
Összesen: 1 227 556
IV. Tagdíj # Megnevezés e Ft
1 Tagok befizetései 294 000
Összesen: 294 000
V. Kapott juttatások # Megnevezés e Ft
és a vagyon 1 Tagdíj BEOSZ 28 500
felhasználásának 2 Tagdíj HOSOSZ 15 000
részletezése 3 Bajtársi Hírlevél megrendelése 10 fő részére. (postaköltség) 5 000
(tárgyévi összes ráfordítás) 4 Regisztrációs díjak 6 820
5 Bankköltség 44 585
6 Posta- , telefonköltség 185 655
7 Irodaszerek, nyomtatványok 49 435
8 Egyéb műk. költség 9 051
9 Tárgyi eszk. Beszerzés /100000,-Ft alatt/ 15 000
10 Vezetőségi ülés 3 974
11 Közgyűlés 104 175
12 Ajándékozás, jutalmazások 45 390
13 Segély 40 000
14 Belföldi kiküld. ktg. 70 405
15 Koszorúk, szalagok 72 300
16 Emléktábla 13 500
17 Kirándulás Szentendre 39 800
18 Kirándulás Zemplén 47 740
19 Fallabda bérleti díj 42 000
20 Kispályás labdarúgó bajnokság 70 000
21 Ifjúsági sportverseny 201 880
22 Horgászverseny 78 755
23 Vízitúra 166 344
24 Hajdúhadházi lövészet 3 025
25 Helyőrségi lövészet 74 165
26 Tekebajnokság 40 000
27 Egyesületi lövészet 51 000
Összesen: 1 523 499
VI. Vezető # Megnevezés e Ft
Tisztségviselőknek 1 Ballai Zsolt Utazási költségtérítés 4 385
nyujtott juttatások 2 Tóth István Utazási költségtérítés 3 305
3 Tóth Sándor Utazási költségtérítés 45 130
Összesen: 52 820