2010.évi közhasznúsági jelentés

 

Nyíri Honvéd Egyesület

4400 Nyíregyháza, Színház út 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2011. január 20.

 

 

 

                                                                                       Tóth Sándor

                                                                                      elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nyíri Honvéd Egyesület

Közhasznúsági jelentése

a 2010-es esztendőről

 

 1. 1.      Számviteli beszámoló

A Nyíri Honvéd Egyesület a 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és más előírásoknak megfelelve a „Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló”-t állított össze. a mérleg főösszege 1109 ezer Ft, a saját tőke 995 ezer Ft. a részletes kimutatás a jelentésünk 1. sz. melléklete, amely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény kimutatásából.

 1. 2.      Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben egyesületünk 1550 ezer Ft költségvetési támogatást kapott, amelyből 473.5 ezer Ft-ot áthoztunk a 2011. évre. A kapott támogatás összege 322 ezer Ft-tal volt több az előző évinél. A növekedés oka egy önkormányzati támogatás 400 ezer Ft. összegben, amelyet könyvkiadás költségeire adott s amelynek a megvalósítási határideje 2011 december hónap. A maradék NCA működési támogatás idén felhasználandó része. a kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be. A változások részleteit pedig az 5. sz. mellékletben fejtettük ki.

 1. 3.      Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

Az előző évhez viszonyítva az egyesület vagyona 200 ezer Ft-tal növekedett, ami az egyesület átgondolt, kellőképp megszervezett költséghatékony működésünkből eredt. Igyekeztünk a megszervezett programokat takarékosabban megvalósítani, ami nem mehetett célok megvalósításának kárára,és a programon megvalósulásának minőségére.

 1. 4.      Célszerinti juttatások kimutatása

Egyesületünk közhasznú tevékenysége során pénzbeli szolgáltatást nem nyújtott. A többi szolgáltatást tagjai részére nem pénzbeli szolgáltatásként juttatta.

 1. 5.      Központi költségvetési szervtől, állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Egyesületünk az elmúlt évben 1 649 837,-Ft támogatást kapott különböző szervezetektől, különböző címeken, ami 422 000,-Ft-os növekedést jelentett a megelőző évhez képest. Annak ellenére, hogy csökkent az adó 1%-a, nem kaptunk támogatást a Wesselényi alapítványtól, növekedett az NCA által biztosított működési támogatás, a Honvédelmi Minisztérium programtámogatása s jelentős tételt jelentett az önkormányzat könyvkiadási támogatása. A forrásteremtésbe befektetett munka eredményes volt. A kapott támogatások részletes kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 1. 6.      A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása a tárgyévben 73 000,-Ft volt. Az élőző évhez viszonyított növekedést az elnök eggyel több alkalommal történő Budapestre utazása okozta. Kifizetéseink minden esetben utazási költségtérítések voltak. A vezetőség tagjai, mások mellett vállalták egyesületi csapatok szállítását. A költségek egy része ebből, a többség az elnök értekezletekre történő utazásából tevődött ki. Három országos hatókörű szövetségnek vagyunk tagjai. Megállapítható, hogy az egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt. A vezetőség tagjai társadalmi munkában végzik feladataikat. a nevezett kifizetések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

 1. 7.      A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

7.1.  Hagyományápoló és hagyományteremtő rendezvények

Egyesületi életünk egyik jelentős területe a hagyományápolás és hagyományteremtés. 2010-ben is a közgyűlés által elfogadott program alapján végeztük ezt a munkát.

 • Ezen a területen legjelentősebb eseményünk volt Kmety György 48-as honvédtábornok és egyben Ismail pasa néven török tábornok, nyíregyházi kapcsolatát feltáró konferencia és emlékének megörökítése egy emléktáblával. A 150 fő részvételével megtartott konferencián neves történészek részvételével dolgoztuk fel egy életpálya jelentős állomásait. Emléktáblájának felavatása az Evangélikus Általános Iskola falánál, az ifjúság részvételével, impozáns esemény volt. Rendezvényünk kapcsán együttműködtünk egy szlovák hagyományápoló egyesülettel, képviselőik részt vettek az eseményen. Megjelent és koszorút helyezett el nyolc civil szervezet képviselete is. Rendezvényünk a médiában is jelentőségének megfelelő teret kapott. Úgy gondoljuk, Nyíregyháza polgárai körében hagyományt teremtettünk.
 • Ápoljuk a szabolcsi repülők emlékét, amelyre évente, Nyíregyháza bombázásának évfordulóján, kerül sor, az egyesület tagjai által létesített emlékműnél. Emlékbeszéd, szavalat, koszorúzás volt a program a megye-, város vezetői, állami-, társadalmi-, párt és civil szervezetek képviselői jelenlétében, együttműködve a Nyíregyházi Városvédő Egyesülettel.
 • Nemzeti és állami ünnepeinkről megemlékeztünk, a város polgáraival együtt koszorúztunk.
 • Október 6-án vállaltuk a megemlékezés ünnepi szónoklatát Damjanich János szobránál.
 • Koszorúztunk Újfehértón a háborús emlékműnél, Hajdúhadházon Vay Ádám szobránál, Tokajban egy emléktábla avatáson s elhelyeztük az emlékezés koszorúját az utolsó hadifogoly, Toma András emléktáblájánál.
 • Kiállítást szerveztünk három partner civil szervezet közreműködésével, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége megalakulásának 20. évfordulója alkalmából.

 

7.2.  Kulturális, művelődési és szabadidős tevékenységünk.

 • Egyesületünk az értékelt időszakban három alkalommal szervezett kirándulást nemzeti történelműnk, kultúraőrző helyeink jeles helyszíneire. Meglátogattuk a kultúra európai fővárosának, Pécsnek nevezetességeit. Megismertük Szigetvár, Mohács történelmi emlékhelyeit. Egy másik tanulmányi út keretében Pákozd, Székesfehérvár, Várpalota, Veszprém nevezetességeivel ismerkedtünk. Harmadik alkalommal Mezőkövesd matyó hagyománya, Feldebrő, Eger, Miskolc, Diósgyőr, Lillafüred, Rudabánya, Aggtelek kulturális és természeti értékeinek megismerése, befogadása volt a cél. Tagjaink szakértő idegenvezetők közreműködésével történelmi-kulturális időutazás résztvevői lehettek.
 • Intézménylátogatási programunk keretében a Taurus Nyíregyházi Gumiabroncsgyárában tettünk látogatást, ahol XXI. századi technológia alkalmazásának körülményeivel ismerkedhettek meg érdeklődő tagjaink.
 • Tagjaink és családtagjaik részére kettő alkalommal szerveztünk bált.
 • Családi napot is kettő alkalommal rendeztünk főzéssel és sportversenyekkel egybekötve. összességében tartalmas programok közül válogathatott a 112 fő egyesületi tag és alkalmanként családtagjaik.

 

7.3.  Szabadidős sportrendezvényeink

ü  2010-ben is, folytatva a jó hagyományokat, a köz hasznára szolgáló tevékenységünk keretében rendeztük meg a Szabolcsi honvédek nyomában címet viselő ifjúsági honvédelmi versenyünket, a Múzeumfaluban, 120 fő szabolcsi fiatal részére. A jó hangulatú rendezvény során a fiatalok megismerkedtek Szabolcs megye hagyományaival s egyben egy tartalmas honvédelmi jellegű verseny résztvevői is lehettek.

ü  Szolnokon részt vettünk egy országos sportversenyen három csapattal képviseltetve egyesületünket.

ü  Hasonlóan vettünk részt Hajdúhadházon és Nyírbátorban egy-egy regionális lő- és bówling versenyen.

ü  Rendeztünk két regionális sportversenyt teke és lövészet versenyszámokban.

ü  Tagjaink részére, teke-, lő-, asztalitenisz-, horgász-, tájékozódási futóversenyek, fallabdabérlet és a kispályás focibajnokságban való részvétel jelentette a rendszeres és alkalmi sportolási igények kielégítését, az egészségmegőrzést. Az egyesület vezetősége a versenyek feltételeinek megteremtésével, szolgáltatásával járult hozzá tagjai, családtagjaik és más civil szervezetek tagsága egészségmegőrzéséhez.

 

7.4.  Kegyeleti, szociális munka, szolidaritás

Egyesületünk két tagjától és néhány tagunk szüleitől búcsúzott el az elmúlt évben. a családokkal történő együttérzésünket képviselettel és koszorúk elhelyézésével fejeztük ki.

tagjaink közül többen részt vettek az árvízi védekezésben. Az iszapkatasztrófa áldozatainak megsegítésére gyűjtést szerveztünk, amelynek összegét idén juttatjuk el a rászorulóknak.

Együttműködési megállapodás alapján veszünk részt nyugdíjas katonák és özvegyeinek meglátogatásában s adunk tájékoztatást szociális helyzetükről

 

7.5.  Együttműködés, kapcsolattartás, tömegkommunikációs munkánk

v  Rendszeresen együttműködünk hét civil szervezettel. Alkalmi az együttműködésünk a Nyíregyházi Városvédő Egyesülettel.

v  Tagjai vagyunk három országos szövetségnek.

v  Jó a kapcsolatrendszerünk az önkormányzattal a Civil Fórummal, a honvédelmi ágazat különböző szervezeteivel.

Rendelkezünk honlappal. rendszeresen jelennek meg tudósítások rendezvényeinkről helyi és szövetségi lapokban, internetes portálokon