2012.évi közhasznúsági jelentés

1

8

8

0

1

3

8

7

9

1

3

3

5

2

9

1

5

                                                                       Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám

 

 

 

 

 

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2 │ 0 │ 1 │2  év

 

NYÍRI HONVÉD EGYESÜLET

egyéb szervezet megnevezése

           4400. NYÍREGYHÁZA, SZÍNHÁZ U.2

címe

Ph.

 

 

 

 

T1715/D.r.sz. – 1 – AB Nyomtatvány         

1

8

8

0

1

3

8

7

9

1

3

3

5

2

9

1

5

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Nyíri Honvéd Egyesület

Az egyéb szervezet címe:  44000. Nyíregyháza, Színház u. 2.  

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES, BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

2

0

1

2

adatok e.Ft-ban

Sor-

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek

Tárgyév

szám

helyesbítései

A

b

c

d

e

1.

Az összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)

1296

 

1107

2.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

374

 

348

3.

a) alapítótól

 

 

 

4.

b) központi költségvetéstől

 

 

 

5.

c) helyi önkormányzattól

 

 

150

6.

d) társadalombiztosítótól

 

 

 

7.

e) egyéb, ebből 1 %      198

374

 

198

8.

2. Pályázati úton elnyerd támogatás

574

 

300

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

10

4. Tagdíjból származó bevétel

333

 

303

11

5. Egyéb bevétel

15

 

156

12.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

 

13.

C. Összes bevétel (A.+B.)

1296

 

1107

14

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1308

 

1116

(1,+2.+3.+4.+5.+6.)

15

1. Anyagjellegű ráfordítások

825

 

875

16

2. Személyi jellegű ráfordítások

280

 

221

17

3. Értékcsökkenési leírás

199

 

20

18

4. Egyéb ráfordítások

4

 

0

19

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

20

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

21

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

 0

 

0

22.

1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

23.

2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

24.

3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

25.

4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

26

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

27.

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

T1715/D.r.sz. – 1 – AB Nyomtatvány         


1

8

8

0

1

3

8

7

9

1

3

3

5

2

9

1

5

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Nyíri Honvéd Egyesület

Az egyéb szervezet címe:  44000. Nyíregyháza, Színház u. 2.  

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES, BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

2

0

1

2

adatok e.Ft-ban

 

Sor-szám

A tétel  megnevezése

Előző év

Előző évek)

Tárgyév

helyesbítései

a

b

C

d

e

28.

F. Összes ráfordítás (D. +E,)

1308

 

1116

29

G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)

0

 

0

30.

H. Adófizetési kötelezettség

0

 

0

31

1, Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

0

 

0

32

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

-12

 

-9

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33

A. Személyi jellegű ráfordítások

 

34

1, Bérköltség

 

35

ebből: -rnegbízási díjak

 

36.

                       -tiszteletdíjak

 

37.

2 Személyi jellegű egyéb kifizetések

221

38

3. Bérjárulékok

 

39

B. A szervezet által nyújtott támogatások

 

40

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

 

41.

D. Továbbutalt támogatás

 


 

 

 

 

 

 

 

T1715/D.r.sz. – 1 – AB Nyomtatvány                                                                                                                      
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

 


1

8

8

0

1

3

8

7

9

1

3

3

5

2

9

1

5

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Nyíri Honvéd Egyesület

Az egyéb szervezet címe:  44000. Nyíregyháza, Színház u. 2.  

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSITETT

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2

0

1

2

                                                                                                                              adatok e.Ft-ban

Sor-

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek

Tárgyév

szám

helyesbítései

a

b

C

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)

20

 

 

2.

IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

20

 

 

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

 

 

 

6.

Forgóeszközök (7-10. sorok)

963

 

974

7.

I. KÉSZLETEK

 

 

 

8.

II. KÖVETELÉSEK

 

 

 

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

10

IV PÉNZESZKÖZÖK

963

 

974

11

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

12

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

983

 

974

13

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

983

 

974

14

I INDULÓ TŐKE 1 JEGYZETT TŐKE

 

 

 

15

II. TŐKEVÁLTOZÁSl EREDMÉNY

995

 

983

16

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

17

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

  

18.

 V.

  TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

-12

 

 

                -9

19

VI TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

 

20

E. Céltartalékok

 

 

 

21

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

 

 

 

22

I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

24.

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

983

 

974

13.-20.+21.+24. sor

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva                                                           T1715/D.r.sz. – 1 – AB Nyomtatvány