2008.évi közhasznúsági jelentés

A Nyíri Honvéd Egyesület

2008 évi közhasznúsági jelentése

1

8

8

0

1

3

8

7

9

4

9

9

5

2

9

1

5

 

1. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

közhasznú egyszerűsített beszámolója

Nyíri Honvéd Egyesület

4400 Nyíregyháza, Színház út 2.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

 2

0

0

8

ÉV

adatok E Ft-ban

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek(ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

e

1

A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)

7

120

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

7

120

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B. Forgóeszközök (6-9. sorok)

1692

667

6

I. KÉSZLETEK

7

II. KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

1692

667

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 5. sor)

1699

787

11

C. Saját tőke (12 – 16. sorok)

1699

787

12

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

13

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

1373

1812

14

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

15

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

326

-1042

16

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

17

17

D. TARTELÉK

18

E. CÉLTARTALÉKOK

19

F. KÖTELEZETTSÉGEK (22 – 23. sorok)

20

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

22

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11. + 17. + 18. + 19. sor)

1699

787

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2

0

0

8

ÉV

adatok E Ft-ban

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek(ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

e

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

2510

2213

(I.+II.)

2

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

2510

2173

3

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

2510

2173

a) alapítótól

5

b) központi költségvetéstől

384

395

6

c) helyi önkormányzattól

0

151

7

d) társadalombiztosítótól

0

0

8

e) egyéb

0

129

9

f) továbbutalási céllal kapott

336

10

2. Pályázati úton elnyert támogatás

1460

880

11

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

282

12

4. Tagdíjból származó bevétel

216

294

13

5. Egyéb bevétel

114

42

14

II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

40

15

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)

17

16

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

17

17

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

18

C. Tényleges pénzbevételek

2510

2190

(A/I. + B/1.)

19

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II + B/2)

40

20

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)

2184

3255

21

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

2184

3215

22

Ebből: továbbutalt támogatás

300

23

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

24

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

40

25

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

26

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

(1+2+3+4)

27

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

0

28

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

29

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

0

30

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

0

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2

0

0

8

ÉV

adatok E Ft-ban

sor

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek(ek)

Tárgyév

szám

helyesbítése

a

b

c

d

e

31

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1±2)

326

-1042

32

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I – E/I – E/4)

326

-1042

33

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I – F/1 – F/4)

17

34

H. Nem pénzben realizált eredmény (±1±2)

0

35

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II – E/2 – E/3)

0

36

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2 – F/2 – F/3)

0

37

I. Adózás előtti eredmény (B/1 – F/1) ± H/2

17

38

J. Fizetendő társasági adó

0

39

K. Tárgyévi eredmény

326

-1025

40

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I + A/II) – (E/1+E/2+E/3)

326

-1042

41

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)

17

 Tájékoztató adatok

42

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

31

43

1. Bérköltség

0

44

ebből: – megbízási díjak

0

45

– tiszteletdíjak

0

46

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

31

47

3. Bérjárulékok

0

48

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

162

49

C. Értékcsökkenési leírás

47

50

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

2975

51

E. Szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

0

52

F Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege

395

2. Költségvetési támogatások felhasználása

Támogató

Támogatás célja

Támogatás összege

Támogatás felhasználása

Elszámolás helyzete

Honvédelmi Minisztérium

Ifjúsági, szabadidős sportrendezvények

350 000

Adott célra felhasználva

Megtörtént

NCA

Működési költségre

500 000

Adott célra felhasználva

2009. júniús 30-ig

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata

Zászló adományozás

120 810

Adott célra felhasználva

Megtörtént

Helyőrségi lőverseny

30 000

Adott célra felhasználva

Megtörtént

3. A vagyon felhasználása

A felhasználás megnevezése

A felhasználás összege

Szövetségi tagdíjak

25 000

Regisztrációs díjak

5 800

Ajándék, jutalom

144 900

Irodaszerek, nyomtatványok

10 735

Banki költségek

48 653

Testületi ülések

4 560

Közgyűlések /rendes, ünnepi/

466 990

Posta költség

20 860

Egyéb működési költség

65 960

Eszköz beszerzés

85 413

Tárgyi eszközbeszerzés

120 820

Belföldi kiküldetés költségtérítés

133 773

Telefon költségtérítés

187 467

Koszorúk, szalagok

37 500

Célszerinti rendezvények

1 243 516

Összesen:

3 215 447

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Felhasználás célja

Összege

II. Rákóczi F. szülőháza felújítására

10 000

Könyvkiadás

30 000

Emléktábla létesítése

50 000

BEOSZ működési támogatás

69 000

Egyesületi zászló vásárlása

120 810

Szabadidős sportrendezvények

130 000

Megyei ifjúsági verseny

250 000

Vízitúra részvételi költsége

282 000

APEH Szja 1 %

395 288

NCA működési támogatás

500 000

Összesen:

1 837 098

 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások

Támogató megnevezése

A támogatás összege

Nemzeti Civil Alap

500 000

Honvédelmi Minisztérium

350 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

150 810

Összesen:

1 000 810

6. Vezető tisztségviselők juttatásai

Tisztségviselő neve

Juttatás megnevezése

Juttatás összege

Tóth Sándor

Utazási költségtérítés

110 074

Tóth István

Utazási költségtérítés

9 598

Összesen:

119 672

 A vezető tisztségviselők más juttatásban nem részesültek, munkájukat társadalmi munkában végzik.

7. Az egyesület 2008. évi közhasznú tevékenysége

Egyesületünk közhasznú tevékenységét az elmúlt évben is tagjai, szűkebb és tágabb társadalmi környezete javára végezte. Ennek alapját az egyesület alapszabálya és a 2008. évre a közgyűlés által elfogadott program képezte. Anyagi alapját a tagdíj, az adó 1 %-a, vállalkozási tevékenység, támogatások és a pályázatokon nyert források képezték.

 1. A szervezeti kötődést segítette a nőnapi rendezvényünk, amelyen az egyesület hölgy tagjait köszöntöttük és ajándékoztuk meg. Születésük kerek évfordulóját ünneplő tagjainkat, emléktárggyal ajándékoztuk meg.
 2. Az egyesület 10. évfordulóját ünnepelte 2008-ban. A köz érdekében tevékenykedő tagjainkat elismerésben részesítettük.
 3. A magyar Honvédelem Napján megemlékezést tartottunk és bemutattuk az egyesület kiadványaként megjelentetett „Nagy idők apró történetei” című könyvet.
 4. Nyírmadán a helyi önkormányzattal együttműködésben emléktáblát állítottunk Gräser Ferenc első világháborús pilóta emlékére.
 5. Gyulaházán az Űrhajós Múzeumban emlékeztünk meg a magyar katonai repülés 70. évfordulójáról.
 6. Szeptember 6-án, Nyíregyháza bombázásának évfordulóján megemlékezést szerveztünk és tartottunk az eseményről és emlékeztünk a szabolcsi pilótákra.
 7. Közhasznú gyűjtőmunkánk eredményeként a Kárpátaljai Magyarnyelvű Főiskola egyik tanterme 2008-tól a Nyíri Honvéd Egyesület nevet viseli.
 8. Sportrendezvényeinket a közgyűlés által elfogadott terveknek megfelelően valósítottuk meg. Részt vettünk egy országos, Debrecen, és három regionális versenyen: lövészet – Hajdúhadház, teke – Nyíregyháza, bówling – Nyírbátor. Megszerveztük és lebonyolítottuk a toborzó és érdekvédelmi irodával közösen az immár hagyományossá vált „Szabolcsi Honvédek Nyomában” címet viselő, ifjúsági versenyt, szabolcsi fiatalok részére, a Múzeumfaluban. Megszerveztük a hagyományos helyőrségi lőversenyt október 23-a tiszteletére, október 21-én. Tagjaink számára rendeztük meg a Túr-túrát, a horgászversenyt, családi lőversenyt, asztalitenisz bajnokságot, kispályás focicsapattal neveztünk a városi bajnokságba. Biztosítottuk a fallabdázás lehetőségét.
 9. Kulturális rendezvényeink keretében megemlékeztünk a költészet napjáról. Képzőművészeti kiállítást rendeztünk. Jól sikerült kirándulásokat szerveztünk és bonyolítottunk le Bécsben, Kassán, Komáromban, Mezőkövesden, Sárospatakon és Mádon.
 10. Hagyományápoló tevékenységünk a hagyományos Honvédelem napja, Hősök napja, Október 6-ai rendezvényekhez kapcsolódott, amelyeken koszorúztunk, s mondtunk emlékező beszédet. Rendezvényekkel emlékeztünk nemzeti és állami ünnepeinken. Megemlékeztünk Reviczky Imre posztumusz vezérőrnagy cselekedeteiről.
 11. Rendeztünk egy érdekvédelmi fórumot a honvédelmi és egészségügyi államtitkárok, parlamenti képviselők részvételével. Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttük nyugdíjas tagjainkat.
 12. Vonzó és színvonalas programjaink, szervezetünk jó hírneve eredményeként bővült egyesületünk. 12 fő kérte felvételét szervezetünkbe. 2008 végén taglétszámunk 96 fő.

Az egyesület közhasznúsági jelentését annak legfelső szerve, a közgyűlés 2009. január 30-án tartott közgyűlésén fogadta el. Ezt követően azt az egyesület honlapján közzétettük.