2013.évi közhasznúsági jelentés

1 8 8 0 1 3 8 7 9 1 3 3 5 2 9 1 5

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám

 

 

 

 

 

 

 

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2 │ 0 │ 1 │3  év

 

NYÍRI HONVÉD EGYESÜLET

egyéb szervezet megnevezése

 1. NYÍREGYHÁZA, SZÍNHÁZ U.2

címe

 

 

 

 

 

Keltezés:  Nyíregyháza, 2014. 01. 16

                                                                                               Tóth Sándor

elnök

 

 

Ph.

 

 

 

 

 

T1715/D.r.sz. – 1 – AB Nyomtatvány

1 8 8 0 1 3 8 7 9 1 3 3 5 2 9 1 5

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Nyíri Honvéd Egyesület

Az egyéb szervezet címe:  44000. Nyíregyháza, Színház u. 2.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES, BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

2 0 1 3

adatok e.Ft-ban

Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév
szám helyesbítései
A b c d e
1. Az összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
1107   781
2.
 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
348   426
3.
 1. a) alapítótól
     
4.
 1. b) központi költségvetéstől
     
5.
 1. c) helyi önkormányzattól
150   110
6.
 1. d) társadalombiztosítótól
     
7.
 1. e) egyéb, ebből 1 % 146
198   316
8.
 1. Pályázati úton elnyerd támogatás
300  
9.
 1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
  90
10
 1. Tagdíjból származó bevétel
303 255
11
 1. Egyéb bevétel
156 10
12.
 1. Vállalkozási tevékenység bevétele
     
13.
 1. Összes bevétel (A.+B.)
1107   781
14
 1. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1116   1473
(1,+2.+3.+4.+5.+6.)
15
 1. Anyagjellegű ráfordítások
875   1173
16
 1. Személyi jellegű ráfordítások
221   280
17
 1. Értékcsökkenési leírás
20   20
18
 1. Egyéb ráfordítások
0  
19
 1. Pénzügyi műveletek ráfordításai
     
20
 1. Rendkívüli ráfordítások
     
21
 1. Vállalkozási tevékenység ráfordításai(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
 0   0
22.
 1. Anyagjellegű ráfordítások
     
23.
 1. Személyi jellegű ráfordítások
     
24.
 1. Értékcsökkenési leírás
     
25.
 1. Egyéb ráfordítások
     
26
 1. Pénzügyi műveletek ráfordításai
     
27.
 1. Rendkívüli ráfordítások
     

Keltezés:  Nyíregyháza, 2014. 01. 16

                                                                                                                  Tóth Sándor

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva                                                           elnök

T1715/D.r.sz. – 1 – AB Nyomtatvány

 

1 8 8 0 1 3 8 7 9 1 3 3 5 2 9 1 5

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Nyíri Honvéd Egyesület

Az egyéb szervezet címe:  44000. Nyíregyháza, Színház u. 2.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES, BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

2 0 1 3

adatok e.Ft-ban

 

Sor-szám A tétel  megnevezése Előző év Előző évek) Tárgyév
helyesbítései
a b C d e
28.
 1. Összes ráfordítás (D. +E,)
1116   1473
29
 1. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
0    
30.
 1. Adófizetési kötelezettség
0    
31 1, Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0    
32
 1. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
-9   -692
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33
 1. Személyi jellegű ráfordítások
 
34 1, Bérköltség  
35 ebből: -rnegbízási díjak  
36.                        -tiszteletdíjak  
37. 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 280
38
 1. Bérjárulékok
 
39
 1. A szervezet által nyújtott támogatások
 
40
 1. Továbbutalási céllal kapott támogatás
 
41.
 1. Továbbutalt támogatás
 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés:  Nyíregyháza, 2014. 01. 16

                                                                                                                  Tóth Sándor

elnök

 

 

 

 

 

T1715/D.r.sz. – 1 – AB Nyomtatvány
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

 

 

1 8 8 0 1 3 8 7 9 1 3 3 5 2 9 1 5

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Nyíri Honvéd Egyesület

Az egyéb szervezet címe:  44000. Nyíregyháza, Színház u. 2.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSITETT

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 0 1 4

                                                                                                                              adatok e.Ft-ban

Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző évek Tárgyév
szám helyesbítései
a b C d e
1.
 1. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
     
2. IMMATERIÁLIS JAVAK      
3.
 1. TÁRGYI ESZKÖZÖK
     
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      
5.
 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
     
6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 974   282
7.
 1. KÉSZLETEK
     
8.
 1. KÖVETELÉSEK
     
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK      
10 IV PÉNZESZKÖZÖK 974   282
11
 1. Aktív időbeli elhatárolások
     
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 974   282
13
 1. Saját tőke (14.-19. sorok)
974   282
14 I INDULÓ TŐKE 1 JEGYZETT TŐKE      
15
 1. TŐKEVÁLTOZÁSl EREDMÉNY
983   974
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK      
17
 1. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
     
18.  V.   TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL  (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -9    -692
19 VI TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL      
20
 1. Céltartalékok
     
21
 1. Kötelezettségek (22.-23. sorok)
     
22
 1. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
     
23.
 1. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
     
24.
 1. Passzív időbeli elhatárolások
     
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 974   282
13.-20.+21.+24. sor

Keltezés:  Nyíregyháza, 2014. 01. 16

                                                                                                                                               Tóth Sándor

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva                                                               elnök

T1715/D.r.sz. – 1 – AB Nyomtatvány