Bemutatkozunk

Az egyesület létrehozására néhány eltökélt katonatiszt gondolt 1998-ban. Sport és kultúra volt az a két terület, amely motiválta a tagokat s végül egy alapszabályban öltöttek testet.

A tíz alapító tag 2400 forintos tagdíjat állapított meg, hogy a kötelező bankszámla fenntartásának költségeit állni tudjuk. 2006 évben, a közgyűlés határozata alapján a tagdíjunk 3000 Ft.
Alaptőke nem lévén csak pályázati pénzekből tartottuk fenn magunkat három éven keresztül. Közben közhasznú szervezetté alakultunk át s lassan a létszám is gyarapodott.

Be és kilépések után most 102 fő a taglétszámunk. Megtalálható közöttünk a hivatásos- és nyugállományú katona, de vannak szép számmal civilek is.

Nem volt könnyű az elmúlt 16 év. A háromfős vezetőség és néhány tag lelkes tevékenysége, majd 2005-től az öt főre kiegészített vezetőség nélkül, nem maradhatott volna fenn a kicsi, de annál hatékonyabb egyesület.

A nehézségeket jelzi a teljes vezetőség kicserélődése. 2000 elejétől Tóth Sándor, – 2005 decemberétől nyugállományú -, ezredes elnöklete alatt működünk, s teljesítjük az évente magunk elé kitűzött közhasznú sport, kulturális és hagyományápoló feladatainkat.

Az elnökség munkája pályázatok írása, programalkotás, rendezvényszervezés el- és beszámolás négyszögében telik. Sportrendezvényeink között hagyományossá és egyben sikeressé formálódtak az évenként megrendezésre kerülő Tisza-, Bodrog-túrák, a tiszai és leveleki, majd a nagyhalászi horgászversenyek, a helyőrségi október 23-i lőversenyek, futó- és úszóversenyek és a hegyi túrák, amelyek már átmenetet képeznek a kultúra területére is, mivel a túrák egyben kirándulások is. Tapasztalatokat szereztünk országos sportrendezvények szervezésében is: pisztoly lövészet, teke. Kulturális rendezvényeink zömét az elnök-helytörténész kezdeményezései alapján szervezzük. Megemlékeztünk Nádudvaron, Nyíregyházán és Gávavencsellőn 1848-49-es hősökről, az 56-os mártírokról, szerveztünk konferenciát az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeinek jobb megismerése érdekében.

2004-ben a Holokauszt helyi történéseinek, áldozatainak megismerése és az életmentő Reviczky Imre posztumusz vezérőrnagy életútjának feltárása, megismertetése állt a középpontban.

2005-ben a magyar űrhajózás negyedszázados évfordulójára emlékeztünk Farkas Bertalan űrhajós és más jeles személyiségek részvételével.

Ott vagyunk a hősök napi és az október 6-i rendezvényeken, de több alkalommal ismerkedtünk a helyi zsidó templom szépségeivel, történetével és bebarangoltuk Zemplén tájait, megismerve annak történelmi kulturális értékeit. 2003-ban Kassa-Eperjes volt a kirándulás célja, ahol ismerkedtünk II. Rákóczi Ferenc tetteivel, 2004-ben kirándultunk a Kárpátalján, voltunk a vereckei szorosban. 2005-ben a Székelyföldön erősítettük magyarságtudatunkat.

Gyűjtést kezdeményeztünk Rákóczi, Borsiban található szülőházának felújítására 2003-2011 közötti időszakra.

Mindezeket saját magunk szórakoztatására, fizikai állóképességünk növelésére s szellemi gyarapodásunk érdekében szervezzük.

2002-ben első alkalommal részesülhettek a tagok és kívülálló támogatók adóinak 1 %-ból. Azóta folyamatosan nő támogatóink köre és a támogatási összeg is.

Az idén 16 éves egyesület működik, közhasznú feladatokat lát el, tagjaink és programjaink élvezői jól érzik magukat.

Vezetőség
Elnök: Tóth Sándor
Titkár: Tóth István
Gazdasági vezető:Dallosné Buzsik Katalin
Sportfelelős:Török Sándor
Kultúra: Sebők János